Αρχαια Ιστορια

Sponsored link: Download Αρχαια Ιστορια
On this page you can read or download Αρχαια Ιστορια in PDF format. We also recommend you to learn related results, that can be interesting for you. If you didn't find any matches, try to search the book, using another keywords.
ancient history – Αρχαια Ιστορια – alte geschichte
Μετάφραση: Γιώργος Σιώρης, Σέβη Σπυριδογιαννάκη, Αθήνα: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, 2004, 322 pp. 308 photos, 161 in colour [The Mediterranean in History] EUR 46, 00 ADAM-MAGNISALI/Αδάµ-Μαγνήσαλη, Σοφία, Έλεγχος και λογοδοσία των αρχών στην Αθηναϊκή δηµοκρατία = Contol and accountability of public officials in the Athenian democracy, Athens: Sakkoulas, 2005, 185 pp. ISBN 978-960-15-0991-7 EUR 29,00 ALEXANDROU/Αλεξάνδρου, ∆ηµήτρης Ν., Συνοδοιπόροι του Πυθέα στις Βρετανικές Νήσους, Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2009, 160 pp. [.

Language: english
PDF pages: 21, PDF size: 0.24 MB
Report
Ιστορία Της Φυσικής Αγωγής, (pdf: 209kb) 21o Διεθνές Συνέδριο
VOTIVE WINNING INSCRIPTION FROM DIDYMA. THOUGHT AND CONCERNSAnastasiou Aristotle University of Thessaloniki, Department of Physical Education and Sport Science at Serres, 62100 Serres Abstract Both in the Greek mainland as well as in the wider Greek region during the imperial period, a large number of religious festivals took place, nowadays presenting a diachronic research interest with regards to their ritual and racing program. An area that was a hub of interest for researchers since very early was the .

Language: english
PDF pages: 14, PDF size: 0.2 MB
Report
Ιστορία Και Θεωρία hassan fathy
In Nature, no two men are alike. Even if they are twins and physically identical, they will differ in their dreams. The architecture of the house emerges from the dream; this is why in villages built by their inhabitants we will find no two houses identical. This variety grew naturally as men designed and built their many thousands of dwellings through the millennia. But when the architect is faced with the job of designing a thousand houses at one time, rather than dream for the thousand whom he must .

Language: english
PDF pages: 12, PDF size: 1.29 MB
Report
Αρχαία Μακεδονία:
Η Μακεδονία σχηματίζει έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα Βαλκάνια και την ελληνική χερσόνησο. Υπάρχουν τρεις σημαντικοί δρόμοι που συγκλίνουν προς την κοιλάδα της Μακεδονίας: (1) από τον Δούναβη διαμέσου Μοραβίας και κοιλάδων του Βαρδάρη (Αξιού), (2) από την Αδριατική διαμέσου Οχρίδας, και (3) από τη Θράκη διαμέσου Μυγδονίας. Η σύνδεση της Μακεδονίας με το νότο (Θεσσαλία) επιτυγχάνεται διαμέσου θαλάσσης ή διαμέσου των στενών των Τεμπών. Η κυρίως Μακεδονία αποτελούνταν από την παράλια κοιλάδα του Θερμαϊκού .

Language: english
PDF pages: 12, PDF size: 0.62 MB
Report
Ηροδοτος Ιστορια dropbox
Language: english
PDF pages: 389, PDF size: 15.52 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
English ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.