Rastline Na Slovenskem

Sponsored link: Download Rastline Na Slovenskem
On this page you can read or download Rastline Na Slovenskem in PDF format. We also recommend you to learn related results, that can be interesting for you. If you didn't find any matches, try to search the book, using another keywords.
slovenskem jeziku /on slovene vlada republike slovenije
Trubar and other Protestant writers published a number of works, including in 1584 the first Slovene translation of The Bible by Jurij Dalmatin. Slovene is thus ranked 12th among the languages into which this important text was translated. In the same year the first grammar of Slovene appeared, written by Adam Bohorič in Latin. The suppression of Protestantism and other social and political changes in Slovenespeaking lands in the 17th century had an influence on the use of the language. The printing of .

Language: english
PDF pages: 30, PDF size: 2.43 MB
Report
antropološka tradicija slovenskem slovenski etnografski muzej
. Avtorja ugotavljata, da je poleg prev­ ladujoče etnoloSke tradicije na Slovenskem obstajal tudi živ antropološki ndselni tok, in v članku dajeta. 16. stoletja dalje. Zaradi nejasne meje med antropologijo in na Slovenskem prevladujočo etnologijo je v članku poseben poudarek na stališčih slovenskih.

Language: english
PDF pages: 16, PDF size: 3.86 MB
Report
1.naslov prispevka slovenskem angleškem jeziku sta družbena
INTRODUCTION It is possible to initiate speculation that concepts such as social responsibility, active citizenship and lifelong learning are widely accepted and, consequently, desirable within wider society. Furthermore, there is no doubt that these concepts deal with a very wide variety of different contents, so it seems unlikely that it would be easy to find some general or basic similarities among them. However, it seems that it is possible to speculate on a general level that all of the above concepts.

Language: english
PDF pages: 15, PDF size: 0.2 MB
Report
ovire za konkurenco v slovenskem gospodarstvu in ukrepi za odpravo
Raziskave kažejo, da slovensko gospodarstvo v zadnjih desetih letih raste predvsem ekstenzivno, to je na račun rasti faktorjev produkcije, medtem ko je rast skupne faktorske produktivnosti počasna in upada. Dolgoročno tak način gospodarske rasti ni vzdržen in je zato potrebno poiskati možne ukrepe za pospeševanje rasti skupne faktorske produktivnosti. Na mikro ravni opravljene raziskave kažejo, da je rast skupne faktorske produktivnosti močno in pozitivno odvisna od stopnje konkurence v posameznem .

Language: english
PDF pages: 184, PDF size: 1.12 MB
Report
sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za
. spremeb v evropski zakonodaji se ponovno uvaja sortna listo sadnih rastlin, v katero so vpisane pretežno stare avtohtone in tradicionalne sorte.

Language: english
PDF pages: 26, PDF size: 0.65 MB
Report
1   2   Next page →
English ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.