Statisztika

Sponsored link: Download Statisztika
On this page you can read or download Statisztika in PDF format. We also recommend you to learn related results, that can be interesting for you. If you didn't find any matches, try to search the book, using another keywords.
bayes statisztika És bayes hálók méréstechnika És információs
• Végzett diákok – Ercsényi Dániel: Bayes hálók strukturális tulajdonságainak vizsgálata MCMC módszerekkel (2005) – Gézsi András: Monte Carlo módszerek Bayes hálók komplex strukturális jegyeinek következtetésére (2006) – Barna Gergely: Bayes-hálók dekomponált tanulása a priori tudás felhasználásával (2005) – Szabadka Zoltán (Grolmusz Vince): Fehérje-kismolekula kölcsönhatások vizsgálata molekuláris dokkolással (2006) – Iván Gábor(Grolmusz Vince): Protein-ligand komplexek kötőhelyeinek vizsgálata .

Language: english
PDF pages: 41, PDF size: 0.87 MB
Report
kabos: statisztika ii.
Language: english
PDF pages: 10, PDF size: 1.14 MB
Report
English ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.